• LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏0

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏1

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏2

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏3

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏4

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏5

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏6

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏7

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏8

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏9

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏10

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏11

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏12

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏13

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏14

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏15

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏16

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏17

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏18

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏19

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏20

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏21

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏22

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏23

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏24

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏25

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏26

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏27

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏28

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏29

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏30

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏31

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏32

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏33

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏34

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏35

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏36

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏37

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏38

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏39

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏40

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏41

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏42

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏43

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏44

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏45

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏46

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏47

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏48

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏49

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏50

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏51

 • LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏52

敲可爱

LOL多款皮肤设计师 插画师 Jessica Oyhenart 作品欣赏

2018-07-19 271次浏览

Jessica Oyhenart 来自美国的插画师、概念设计师, 目前就职于拳头,参与LOL皮肤的绘制。 阿卡丽的最新皮肤就是由她绘制, 还曾操刀过韦鲁斯、佐伊以及刀妹等英雄皮肤的原画, 其中刀妹的皮肤 整整历经了81个图层! 保持拳头一贯的高质量作画水准的同时, 对于人物和画面的细节追求更高, 小到半块曲奇,大到丛林里猎豹倨傲的眼神, 都是她表现画面的助攻,营造了到位的画面气氛。

腾讯游戏学院公众号